آغاز فعالیت رسمی سایت

امروز در تاریخ ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۳ و مصادف با میلاد فرخنده امیرالمومنین حضرت علی (ع) فعالیت رسمی نیازرسی آغاز گردید. به امید موفقیت روزافزون شما و ما !